איתור נזילות בצנרת תת קרקעית

איתור נזילות | בדיקה תרמית | בדיקת מערכות אספקת מים | נזילה בבריכה

איתור נזילות בצנרת חיצונית תת קרקעית

ניתן לבדוק צנרת חיצונית ע"י מס' מכשורים

1.קוללטור אשר סופר את המים בתחילת הקו ע"י רגש, ורגש נוסף שאנו מציבים בסוף הקו אשר שני הרגשים מחוברים בתקשורת אלחוטית למערכת בקרה אשר נשלטת ע"י המפעיל. לאחר שנזין את הנתונים של הצינור כגון:האם הצינור הוא מפלסטיק, יציקה, ברזל או נחושת אורך הצינור, קוטר הצינור ואם קיימים פיצולים באמצע הקו. לאחר הכנסת הנתונים למערכת הבקרה תופיע הנזילה שקיימת בצורת גרף על המסך עם מד מרחק.

2.מערכות אקוסטיות, איתור נזילות ע"י שמיעה. כאשר המפעיל חושד בנקודה מסוימת ומוודא ע"י מערכת שמיעה מאוד רגישה, שמחוברת למיקרופונים אשר נאחזים באדמה ובמקביל מחוברים לאוזניו של המפעיל. כך שאם קיימת נזילה ישמע המפעיל את הנזילה ואת ראקציית המים. ניתן לחבר את המיקרופונים גם לצינורות שעולים לכיוון למעלה כגון: הדרנטים (ברז כיבוי אש) ונקודות בקרה אחרות, כך שהמפעיל יוכל להתרכז בריאקצית המים הגדולה ביותר ולצמצם את מיקום הבדיקה.

3.החדרת גז ידידותי לסביבה, כאשר אנו חושדים שקו מסוים עובר בטוואי ויש לנו ספק ניתן להחדיר לחץ גז ידידותי לתוך צנרת המים בלחץ גבוה שמווסת ע"י ווסת לחץ ובמקביל נשתמש במכשיר מיוחד המזהה ומצפצף בזמן עליית הגז מאותו החור שקיים בצנרת המים. כאשר הגז מוזרם בצינור בלחץ, הגז יצא מהחור ויתנדף כלפי מעלה. באותו רגע המכשיר יאותת למפעיל שקיימת נזילה באותו אזור. פעולה זו דורשת מיומנות רבה כדי להבין בסקלה של המכשיר שהנזילה קיימת באותו אזור. וכפי שציינו אם המפעיל חש או יודע שהגז מרוכז באותו אזור הוא יאשר את מסקנותיו ע"י מערכת אקוסטית במקביל.

חזרה לעמוד איתור נזילות